Home

Welkom op de website van de Aaltense Synagoge

In het centrum van Aalten bevindt zich een kleine, goed gerestaureerde en mooi ingerichte synagoge, die bijna een eeuw het centrum van Joods leven vormde in deze Achterhoekse gemeente. Het gebouw is thans eigendom van een  stichting, Vrienden van de Aaltense Synagoge.

Synagoge Aalten

“Laat de ouderdom spreken en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen.”

Job 32:7

Op deze website kunt u uitvoerige  documentatie  vinden over de geschiedenis van de sjoel en de Joodse gemeenschap in Aalten, aan de hand van boeken en brochures. Ook wordt u geïnformeerd over de  activiteiten  van de stichting, over de tijden van  openstelling  van het gebouw, en met name over de mogelijkheid van  groepsbezoeken. Bestuur van de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge


In Memoriam Wim Mak

Wim is 16 jaar lid geweest van het bestuur van de Stichting vrienden van de aaltense synagoge’
Na zijn arbeidszame leven in het onderwijs werd hij in 2007 gevraagd om secretaris van de synagoge te worden. Een functie die hem op lijf was geschreven.
Het is gebruikelijk dat je je als nieuw bestuurslid in het volgende jaarverslag voorstelt aan de donateurs. Voor Wim als classicus en begenadigd schrijver een mooie binnenkomer om zich voor te stellen.
Ik citeer zijn motivatie uit het jaarverslag van 2007:
‘Met overtuiging heb ik daar ja opgezegd, enerzijds vanwege het belang dat ik hecht aan het bewaren en in herinnering houden van waardevolle tradities, zeker waar het gaat om de heilige geschriften en de eredienst van het volk dat door de gehele wereldgeschiedenis heen een bijzondere plaats ingenomen heeft als het uitverkoren volk van God, anderzijds ook uit respect voor de velen die in de loop der eeuwen juist vanwege hun afkomst en religie zijn gediscrimineerd, vervolgd, gemarteld en vermoord. Hoe vaak we ook zeggen dat zoiets nooit meer mag gebeuren, iedere keer blijkt dat voornemen na een of twee generaties te worden overwoekerd door vooroordelen, gebrek aan kennis van het verleden en niet zelden onredelijke haat. Altijd blijft het nodig om daartegen te waarschuwen en de kennis van de geschiedenis levend te houden., einde citaat.

Wim ging voortvarend te werk, zo omschreef de toenmalig voorzitter Aart van Triest. Wim hield van structuur, zijn notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen waren tot in puntjes verzorgd. ‘Ik denk wel dat ik consciëntieus ben’ zei Wim dan. Hij werkte geordend, vol aandacht en was in alles een leider. Een man waar je op aan kon. Soms verzuchtte hij wel eens dat het hem teveel werd. Ga maar na: hij was voorzitter van Syneon, een samenwerkingsverband van 22 stichtingen rondom synagogen in Oost en Noord Nederland, die proberen niet alleen het gebouw maar ook het joods cultureel erfgoed levend te houden. Binnen onze stichting onderhield hij de contacten met de gemeente Aalten met als hoogtepunt de goedkeuring voor het plaatsen van de Stolpersteine, het Anne Frank project Bocholt – Aalten, het benaderen van de pedagogische academie om leraren in spé uit te nodigen, het onderhouden en werven van vrijwilligers voor rondleidingen, en zo zijn er nog veel meer activiteiten die Wim samen met de overige bestuursleden en vooral met zijn vriend Hugo Kuiper heeft ondernomen.
Wim heeft zich ook sterk gemaakt voor een heruitgave van het boek van Peter Lurvink, ‘de Joodse gemeente in Aalten’. Aan de hand van de verhalen van de mensen die hier gewoond hebben, blijven we vertellen wat er in de oorlog gebeurd is en wat voor impact dat heeft gehad. Door verschillende donaties is de herdruk verschenen.

Wim was een geliefd en wijs mens, hartelijk, transparant, onderhoudend en altijd in voor een goed gesprek, dat soms wel eens wat lang duurde.
Tot het laatst aan toe was Wim betrokken bij de synagoge. Op vrijdag 24 mei genoot hij samen met het bestuur en de vrijwilligers nog van een heerlijk lunch.

Wim, we gaan je enorm missen.

Rabo Club Support