• maxvandam 740x300
  • Chanoeka 20 december 2017
  • Chanoeka 2
  • simchatora 740x300
  • jennatas740x300
  • Stolpersteine 13 april 2016
  • stoet740x300
  • 3stenen740x300
  • stratenmakers740x300
  • afwijzing740x300

Laat de ouderdom spreken en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen.

Job 32:7

Aan allen die onze Stichting een warm hart toedragen

Misschien bent u rekeninghouder bij de RABO-bank, of heeft u er één of meerdere verzekeringen of een hypotheek. En misschien bent u bovendien lid van de RABO-bank Noord- en Oost-achterhoek. Leest u dan a.u.b. even verder.
De RABO-bank Noord- en Oost-Achterhoek organiseert dit voorjaar voor de tweede maal een genereuze sponsoractie. Via stemming onder de leden wordt een bedrag van € 400.000,- verdeeld onder verenigingen en stichtingen die zich voor deze actie hebben aangemeld. Daar hoort onze Stichting ook bij.

Wij willen de opbrengst van deze actie gebruiken voor het volgende doel:

Kennis overdragen aan de jeugd over het Joodse geloof, over de Jodenvervolging, over wat hen overkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe kan dat beter dan de concrete verhalen van Aaltense Joden te vertellen in de Synagoge, waar de herinneringen aan hen nog aanwezig zijn?

Logo Hart voor de AchterhoekVorig jaar ontvingen wij, dankzij de steun van velen die één of twee stemmen uitbrachten, voor onze Stichting een bedrag van € 869,- Hoe meer stemmen we krijgen, des te groter wordt het aan ons uitgekeerde bedrag.

Als u klant van de RABO-bank bent, en als u bovendien lid bent van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, dan krijgt u begin mei per post of per email een flyer met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule.
Ieder lid mag tussen 22 mei en 6 juni 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting.

Wij verzoeken u vriendelijk om op de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge te stemmen, met één of (nog liever) twee stemmen.

Meer informatie over de actie 'Hart voor de Achterhoek' vindt u hier.