Contacten met de gemeente Aalten

Vanaf het begin van de ontwikkeling van de plannen voor het Stolpersteineproject is nauw contact onderhouden met de gemeente Aalten. Het gemeentebestuur heeft de voornemens al in het eerste stadium ondersteund door zijn medewerking toe te zeggen en een aanmoedigingssubsidie toe te kennen. Toestemming is verkregen voor het plaatsen van de stenen in het trottoir van de desbetreffende huizen. Ook heeft de gemeente alle medewerking gegeven bij de organisatie van de plechtigheden, de publiciteit daaromheen en de voorbereidingen op de plaatsen waar stenen gelegd zijn. Na het plaatsen van de eerste stenen door de kunstenaar zorgt de gemeente Aalten voor het plaatsen van de resterende stenen. Bij renovaties van de bestrating zorgt de gemeente voor herplaatsing van de stenen. Voor onderhoud en eventuele vervanging is de gemeente niet verantwoordelijk.