Contacten met nabestaanden

Bij elk van de slachtoffers is nagegaan of er nog familieleden in leven zijn en indien mogelijk is ook contact met hen gezocht. Dit heeft tot diepgaande gesprekken geleid, waarin over en weer de kennis over de betrokken families kon worden uitgebreid. Verschillenden van hen hebben de wens te kennen gegeven bij de plaatsing van de stenen aanwezig te zijn. Vanuit Duitsland, Israel, de Verenigde Staten en zelfs Argentinië hebben nabestaanden belangstelling getoond.