Financiering

Het leggen van Stolpersteine brengt kosten met zich mee. Daarbij gaat het niet alleen om de kosten van het materiaal, maar ook om reiskosten, organisatiekosten en de kosten voor publiciteit en fondsenwerving. Ieder die dat wil, kan individueel, met een groep of namens een bedrijf voor € 120,-- een steen adopteren. Maar ook lagere of hogere bedragen zijn welkom. Uw bijdrage kunt u storten op de hiervoor geopende bankrekening NL 39 RABO 0156 4019 59 ten name van Stichting VAS Stolpersteine, waarbij VAS staat voor Vrienden van de Aaltense Synagoge. De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften voor de belasting aftrekbaar zijn.