Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep bestaat uit leden en oud-leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge. Voorzitter van de werkgroep is drs T.J. Bouwers, secretaris drs. W. Mak. Overige leden zijn drs. G. Blok-Dragt, de heer W. Goosen, de heer W. van der Kamp, drs. H. Kuiper, de heer A. van Triest en mevrouw T. Ubbels-Koeman.