Showing 1-11 of 11 Books
Abel J. Herzberg Jodendom, Joodse geschiedenis
De titel van dit boek verraadt de oorspronkelijke opzet: een verzameling brieven van een grootvader aan een achtjarige kleinzoon. Al...
David Ben Goerion Jodendom, Joodse geschiedenis
Deze uitgave uit 1968 is de Nederlandse vertaling van het in 1966 in Londen uitgegeven The Jews in their land....
Martin Buber Jodendom, Joodse cultuur
Dit boek bevat de 21 verhalen van het leven van de stichter van de Chassidíem, een joodse sekte die omstreeks...
S. Hammelburg Jodendom, Theologie
De Séder Mo’ed is de aanduiding van een tweetal ordes van de Misjna, de mondelinge leer van de Thora die...
Reinhold Mayer Jodendom
De Talmoed is na de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel die door christenen wordt aangeduid als het Oude Testament) het belangrijkste...
Elisabeth Andres Jodendom, Jodendom en Christendom
De wortels van het antisemitisme dateren al van twee millennia terug; we moeten constateren dat zo lang er christenen zijn...
Rufus Learsi Jodendom
Dit boek is een vertaling van Israel, The history of the Jewish people, dat in Amerika in de vijftiger jaren...
Salvador Bloemgarten en Jaap van Velzen Jodendom, Joods leven
Voor de Tweede Wereldoorlog waren de Joden zeer nauw betrokken bij vrijwel alle facetten van het rijk geschakeerde sociaal-economische, politieke...
Edward van Voolen Jodendom, Joodse cultuur
In dit boek maakt de lezer kennis met het joodse religieuze leven zoals zich dat thuis en in de synagoge...
Priscilla Fishman Jodendom, Joodse cultuur
In de serie JPS Popular Judaica Library is een aantal boekjes geschreven waarin Joodse feesten worden beschreven. Dit deeltje bevat...
Zman Kheruteinu Jodendom, Joodse cultuur
Passover Hagadah (Het verhaal van de Paasnacht) is een boekje om te lezen tijdens de maaltijd die gevierd wordt in...