No Image Available

Joods Amsterdam in een bewogen tijd 1890-1940

 Auteur: Salvador Bloemgarten en Jaap van Velzen  Category: Jodendom, Joods leven  Publisher: Waanders  Pagina's: 191
 Beschrijving:

Voor de Tweede Wereldoorlog waren de Joden zeer nauw betrokken bij vrijwel alle facetten van het rijk geschakeerde sociaal-economische, politieke en culturele leven in hun stad. Zij gaven er tevens voor een belangrijk deel vorm aan. Tegelijkertijd bleven zij echter een duidelijk herkenbare, maar beslist niet besloten groep met eigen tradities en leefgewoonten. Deze rijk geïllustreerde, maar tevens van treffende toelichtingen voorziene uitgave geeft een goed en genuanceerd beeld van de belangrijke ontwikkelingen die zich gedurende de halve eeuw voorafgaande aan de Duitse bezetting voordeden in Joods Amsterdam.

 

Auteurs: Salvador Bloemgarten en Jaap van Velzen

Titel: Joods Amsterdam in een bewogen tijd 1890-1940

Ondertitel: beeldverhaal

Uitgever: Waanders

Plaats: Zwolle

Jaartal: 1997

Aantal pagina’s: 191

Trefwoordgroep: Jodendom

Trefwoord: Joods leven

Catalogusnummer: J-jl-11


 Terug