Kort bericht van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge