Restauratie

Omdat de Joodse gemeente in Aalten te klein was geworden om de synagoge in stand te houden, werd op 4 november 1983 de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge opgericht. Enkele dagen later, op 9 november, stemden de leden van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Aalten met gemengde gevoelens in met het voorstel, de synagoge aan de stichting te verkopen voor het symbolische bedrag van één gulden. De overdracht vond plaats op 14 maart 1984 en in hetzelfde jaar werd het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Er werd een restauratieplan opgesteld. Door middel van een inzamelingsactie onder de Aaltense bevolking, met steun van de gemeente Aalten en de provincie Gelderland en met behulp van bijdragen van andere sponsoren werd het vereiste geld bijeengebracht, met als gevolg, dat precies een jaar na de datum van aankoop, op 14 maart 1985, het bestuur van de stichting het besluit kon nemen om de restauratie doorgang te doen vinden. Een restauratieplan, opgesteld door architectenbureau Hebly te Aalten, werd in de volgende anderhalf jaar uitgevoerd, waarna de synagoge weer zodanig werd ingericht, dat er weer diensten in gehouden konden worden. Door aankoop en inrichting van enkele vitrines werd echter tevens de mogelijkheid geschapen om exposities te doen plaatsvinden. Op 29 december 1986 vond met een feestelijke Chanoekaviering de herinwijding plaats.

Op 10 februari 1997 werd ook de Heilige Arke met de thorarollen en het daarbij behorende zilverwerk door de stichting in eigendom verkregen voor de somma van één gulden.
Het onderhoud van de Aaltense synagoge en het beheer van de inventaris is nog steeds een regelmatig terugkerend agendapunt in de bestuursvergadering van de Vriendenstichting.