Disclaimer

Aanpsrakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door de Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge'. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. De Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie die afkomstig is van derde leveranciers en die op de site wordt gepubliceerd.

De Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle vertoonde prijzen en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Privacy statement

De Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door de Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan de Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. De Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.

We gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Deze website bevat links naar andere websites en naar websites van partners die niet tot de Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken noch voor de inhoud van die sites. De Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

De Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor een email met een afmeldingsverzoek en met volledige vermelding van uw naam en adresgegevens naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niets van deze site mag zonder toestemming van de Stichting 'Vrienden van de Aaltense Synagoge' worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.