Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door de Stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. De Stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’ kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie die afkomstig is van derde leveranciers en die op de site wordt gepubliceerd.

De Stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’ kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle vertoonde prijzen en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.