Boeken

Van de boeken die over de Joodse gemeenschap in Aalten geschreven zijn, is met name van belang de publicatie van Peter Lurvink, “De Joodse Gemeente in Aalten”, een geschiedenis 1630-1945. De gewijzigde herdruk, in 2010 verschenen bij uitgeverij Fagus in IJzerlo, is bij de boekhandel verkrijgbaar voor € 14,95.

Download een samenvatting van de studie


“De Joodse gemeente in Aalten”.

Zij waren Aaltenaren als wijUitvoerig is de geschiedenis van de leden van de Joodse gemeenschap in Aalten in de jaren 1930-1945 onderzocht door de streekhistoricus Drs. Hans de Beukelaer in het kader van het project ”Zij waren Aaltenaren als wij”, uitgevoerd in opdracht van de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge.

Ten behoeve van het voortgezet onderwijs is een bronnenboek gemaakt met een uitvoerige inleiding, waarin het historisch kader wordt geschetst, en verder lijsten zijn opgenomen met de gegevens van alle Joodse inwoners van de gemeente Aalten, foto’s van de huizen waarin ze gewoond hebben, uitgewerkte lessuggesties voor opdrachten aan scholieren en een verzameling van ca 40 (kopieën van) bronnen, variërend van bekendmakingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waaruit blijkt hoe het net zich rondom de Joodse bevolking sloot, tot lijsten waarin de burgemeester van Aalten zorgvuldig opgave doet van ‘illegaal in Nederland binnengekomen vluchtelingen’.

Dit goed gedocumenteerde onderzoeksverslag is niet in de handel. Het kan, inclusief het didactische deel dat verzorgd is door Drs Jessie Jongejans, hier gedownload worden.