Brochures

Synagoge

Wie meer wil weten over de Aaltense synagoge of over de activiteiten van de stichting kan terecht in enkele brochures, die onder auspiciën van de stichting zijn uitgegeven. U kunt onderstaande publicaties downloaden door op de gemarkeerde woorden te klikken. Ook het laatstverschenen jaarverslag van de stichting kan op deze manier geraadpleegd worden. Tenslotte kunt u op deze pagina de ANBI-gegevens downloaden.

Afbeelding synagoge