Doel

Waarom Stolpersteine in Aalten?

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge heeft besloten aansluiting te zoeken bij het internationaal nog steeds groeiende Stolpersteineproject. Een van de doelstellingen van de stichting is het levend houden van de herinnering aan de Joodse gemeenschap die in Aalten gewoond heeft. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de lotgevallen van hen die in de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zó zwaar getroffen zijn, dat na de bevrijding het Joodse leven in Aalten ten onder is gegaan. Aansluitend bij een eerder project, Zij waren Aaltenaren als wij, waarvoor al veel onderzoek in de archieven is gedaan, wil de stichting rond de herdenking van 70 jaar bevrijding bijzondere aandacht vragen voor die Joodse Aaltenaren die de oorlog niet hebben overleefd. Daarmee wil zij hun nagedachtenis eren en ook voor komende generaties gedenkplekken creëren, opdat zij niet vergeten worden. Daarbij gaat het niet alleen om hen, maar ook om de ideologie die geleid heeft tot hun dood, discriminatie op grond van geloof en ras, met als uiterste consequentie een huiveringwekkende genocide. In een tijd waarin het antisemitisme ook in Nederland weer toeneemt, dient dat een blijvende waarschuwing te zijn.