Cato Konijn, Eerste Broekdijk 51

Van Cato Konijn is weinig bekend. Ze was niet uit Aalten afkomstig, maar werd op 11 april 1894 geboren in Haarlem als dochter van Aron Konijn en Elisabeth Eva du Mosch. Cato had een jongere zus, Louise, die geboren werd op 24 april 1898 en op 28 januari 1944 in Auschwitz is vermoord. Deze Louise was getrouwd met Barend Bouwman, die op dezelfde dag als zijn vrouw in Auschwitz om het leven is gebracht. Ze hadden een zoon, Arnold Louis Bouwman, die de oorlog heeft overleefd.

Het vermoeden bestaat, dat Cato zwak begaafd was en niet voor zichzelf kon zorgen. Dat zou de reden kunnen zijn waarom zij bij het gezin van Roberth en Rozetta Fuldauer inwoonde. Waar Cato gebleven is toen in oktober 1942 het hele gezin Fuldauer gedeporteerd werd en een maand later het huis gevorderd werd, is niet te achterhalen. Waarschijnlijk heeft ze bij een van de andere Joodse families onderdak gekregen.

In elk geval is zij met de laatste Joden die gesommeerd werden om Aalten te verlaten op 10 april 1943 naar Kamp Vught gegaan en vandaar via Westerbork op transport gesteld naar Sobibor, waar ze nog geen week na haar vertrek uit Aalten, op 16 april 1943, is vermoord.