Archief

emslandkampen

De vergeten geschiedenis van de Emslandkampen

Dat was het onderwerp van de lezing die gehouden zal worden op de jaarlijkse donateursavond op 26 september 2017 van de stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’.

“Het gesar, het geweld van de bewakers, het was verschrikkelijk. Het begon bij aankomst in het kamp. We moesten in looppas, rennen, je laten vallen, opstaan, je laten vallen, opstaan enz. Gaat het volgens de bewakers te langzaam, dan trappen ze je of slaan met hun geweer. Aan de slachtoffers is geen droog draadje of plekje meer te vinden. Velen braken...".

Dit citaat is van Günter Daus, overlevende van een van de vijftien concentratiekampen die vlak over de grens met Drenthe en Groningen in Duitsland hebben gelegen. Deze Emslandlager zijn eenvoudigweg jarenlang doodgezwegen. De heer P. Albers uit Emmen heeft aan de hand van publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken en radio-uitzendingen de geschiedenis van de kampen onderzocht en er ook een boek over geschreven onder de titel Gevangen in het veen, de geschiedenis van de Emslandkampen in het Bourtanger Moor.

In een lezing tijdens de donateursavond van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge zette de heer Albers o.a. in op mogelijke redenen waarom de kampen werden verzwegen. Nederland speelde in ieder geval een kwalijke rol. In de kampen zaten voor de oorlog politieke gevangenen: tegenstanders van het Nazi-regime. Ontsnapte gevangenen werden door de Nederlandse marechaussee zonder aarzelen overgeleverd aan de Duitsers. Vaak werden ze terug naar het kamp doodgeschoten. Op de vlucht neergeschoten, heette dat dan. Pas in de jaren tachtig drongen vooral jonge Duitsers erop aan, dat de gruwelijke geschiedenis van de kampen niet vergeten zou worden.Op donderdag 29 september 2016 vond onze jaarlijkse donateursavond plaats. Ditmaal in de hal van het Museum, Markt 12-14, dat deze avond ons gastvrij de gelegenheid bood om onze donateursavond te houden. De avond sloot nauw aan bij de expositie Rubbings en rituelen die van 9 september tot en met 27 november in de expositieruimte van het Museum te zien is.

De kunstenares Jenna Tas sprak die avond over haar project 'Een korrel verloren tijd', een project met als bedoeling om het verleden van de Joodse gemeenschap in Bredevoort weer even terug te plaatsen in deze tijd. In 1996 maakte 'Een korrel verloren tijd' deel uit van 'Observatorium 96' in Bredevoort.
Meer informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief.

Openingstijden van de Aaltense Musea:
Dinsdag t/m zaterdag 10.00  – 17.00 uur.
Zondag 13.00 – 17.00 uur.
Maandag gesloten.Op 13 april 2016 vond de legging van 14 Stolpersteine plaats in de kern en de omgeving van Aalten. Tussen 11 uur en 16 uur zijn er op 6 verschillende adressen stenen gelegd voor 13 Joodse slachtoffers en voor een verzetsman die samen met zijn vrouw aan Joden onderduik bood, daardoor hun leven redde maar daarbij zelf omgebracht is.

In aansluiting daarop en tevens als afsluiting van ons Stolpersteine-project vond 's avonds om 20 uur in de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten, een optreden plaats van Maarten Peters met 'Bevroren Tranen'. Hij nam in zijn optreden de Aaltense oorlogsgeschiedenis op.

maartenpeters