Openingstijden

De synagoge is gedurende de zomermaanden geopend van half juni tot half september

Woensdag   13.30 -16.30 uur
Donderdag   10-00 - 16.00 uur
De synagoge is ook open op Open Monumentendag en bij bijzondere gelegenheden.
De entree bedraagt € 2,- voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen tot 12 jaar.
Donateurs van de stichting hebben gratis toegang.

GRoepsbezoeken

Buiten de openingstijden om zijn op afspraak bezoeken mogelijk voor groepen, overdag of ‘s avonds. U kunt zich wenden tot de heer H. Kuiper. Voor een inleiding en toelichting wordt gezorgd. Als bijdrage in de kosten vragen wij voor de hele groep € 25.-.

Schoolklassen hebben gratis toegang mits de school donateur is.