Rubriek: Jodendom
Uitgever: De Arbeiderspers Amsterdam
Bladzijden: 316
Jaar: 1968
Nr. catalogus: J-01

Dit voor het eerst in 1927 en 1932 verschenen boek geeft een uitstekend overzicht van vele Joodse godsdienstige gebruiken. Niet alleen de Joodse feesten door het jaar heen worden beschreven (de Ontzagwekkende Dagen, de feesten in het najaar, Poeriem, Pesach, Séder) maar ook de rol en de betekenis van de Synagoge, de drie 'tekens' (Mezoeza, Tefillien, Tsitsith en hun achtergrond in de Tora), de sabbath, de vastendagen, de rituele spijsbereiding enz.

Uiterst boeiend is het hoofdstuk 'Van de wieg tot het graf': besnijdenis, eerstgeborene, huwelijk, zwager-huwelijk, echtscheiding, ziekte, sterven en dood.

Het boek eindigt met een korte bespreking van de godsdienst-codices: Misjna en Gemara, Talmoed en Sjoelchan 'Aroeg.

 

Trefwoorden: symbolen   riten   religie