Rubriek: Geschiedenis
Uitgever: Loeb, uitgevers Amsterdam
Bladzijden: 341
ISBN: 90 6213 275 8
Jaar: 1981
Nr. catalogus: TW-g-03

Dit boek biedt de complete geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de vorm van egodocumenten: passages uit dagboeken, memoires, interviews en brieven, waarin mensen van allerlei slag en partijen hun ervaringen en meningen tijdens deze wereldoorlog weergeven.

De samensteller heeft er naar gestreefd zoveel mogelijk nieuw materiaal bijeen te brengen. Veel van de opgenomen fragmenten verschijnen voor het eerst in de Nederlandse taal. Tot de opvallende teksten uit de bloemlezing behoren de herinneringen van Hitlers privéfotograaf Hoffmann, van Mussolini's vrouw Rachele, zijn oudste zoon Vittorio en van de cipier van maarschalk Pétain. Daarnaast oorlogsnotities van Virginia Woolf, Richard Sorge, John F. Kennedy, en vele, vele anderen - in totaal zo'n 200 personen.

Samengesteld, vertaald en van begeleidende teksten voorzien door Boudewijn van Houten