Rubriek: Geschiedenis
Uitgever: Uitgeverij Hollandia
Bladzijden: 202
ISBN: 90 6045 523 1
Jaar: 1986
Nr. catalogus: TW-g-04

De luchtoorlog boven West-Europa is nog niet eerder in een samenvattend boek beschreven. Het vuur van de vergelding maakt duidelijk dat de luchtoorlog  boven West-Europa vooral een strategisch doel heeft gediend. Massale bombardementen van de burgerbevolking beschouwde men als het middel bij uitstek om de weerbaarheid van de tegenpartij te breken. Daarbij heeft in toenemende mate ook de behoefte aan vergelding een rol gespeeld. Voor de Duitsers vormde de smadelijke afloop van de eerste wereldoorlog en het in hun ogen schandelijke Verdrag van Versailles  alle aanleiding zich voor te bereiden op een gewelddadige revanche. De verbeten luchtaanvallen van de Luftwaffe op Engeland waren daarvan de eerste ronde. De Engelsen wreekten zich met niets ontziende bombardementen op Lübeck, Rostock en Keulen.

Het antwoord op de vernietiging van deze oude cultuursteden vonden de Duitsers in hun zogenaamde Baedeker-raids tegen historische steden in Engeland. Bomber Command, van jaar tot jaar groeiend in aanvalssterkte, ontketende vervolgens een dusdanig offensief dat steeds eer Duitse steden in de as werden gelegd.

Later leverden de Amerikanen daartoe een eigen bijdrage. Wedrom keerde het geweld zich tegen Engeland toen de Duitsers in 1944 hun vergeldingswapens, de V-1 en V-2, inzetten. De luchtoorlog bereikte in het laatste halfjaar welhaast een hoogtepunt met onder meer het gewraakte bombardement op Dresden, om tenslotte menslievend te eindigen met de operatie 'Manna', doe voedseldroppings boven het hongerlijdende westen van Nederland.

Het vuur van de vergelding is een compleet en boeiend overzicht van de luchtoorlog boven West-Europa in de jaren 1939-1945.