Rubriek: Geschiedenis
Uitgever: L.J. Veen - Ede
Bladzijden: 192
ISBN: 90 204 32516
Jaar: 1977
Nr. catalogus: TW-g-07

De bekende Engelse historicus A.J.P. Taylor — schrijver van DE TWEEDE WERELDOORLOG, een nieuwe visie op de historische feiten — bracht voor de BBC-televisie in zes boeiende uitzendingen een serie biografieën over de oorlogsbazen (The Warlords), die het verloop van de Tweede Wereldoorlog bepaalden, waarna hij deze spontaan uitgesproken teksten op schrift stelde, bijgeschaafd en aangevuld met nóg een aantal belangwekkende gegevens.

Samen met meer dan 150 historische foto's werd dit een boek, waarover de Nederlandse polemoloog dr. Hylke Tromp zegt 'dat het zowel verhelderend als relativerend kan werken op degenen die, platgeslagen door nationalistische en glorificerende publicaties, het spoor geheel zijn bijster geraakt en door de bomen het bos niet meer zien'.

Bovendien vindt dr. Tromp het een aanwinst voor de Nederlandse literatuur over de Tweede Wereldoorlog, omdat uit dit boek zonneklaar blijkt dat de 'oorlogsbazen' in wezen niet veel van elkaar verschilden: het waren allemáál dictators. Ze eigenden zich alle macht hoe dan ook toe en ze maakten de meest fantastische blunders, al waren er natuurlijk ook geniale zetten.
Behalve deze feiten bevatten de beschrijvingen ook stukjes achtergrondinformatie, die tot nu toe aan velen onbekend was.
Des te meer een opmerkelijk boek!