Rubriek: Geschiedenis
Bladzijden: 332
Jaar: 1961
Nr. catalogus: TW-g-08

VOORWOORD VAN DE SCHRIJVER

Het thema van dit boek is de worsteling van de wil van het individu met de omstandigheden; het onderwerp is het menselijk karakter. Als in de geconcentreerde handeling van een treurspel tonen de hoofdfiguren uit de Campagne in de Woestijn de meest uiteenlopende kwaliteiten: zieleadel, zwakheid, vastberadenheid, trouw, besluiteloosheid, ijdelheid, vrees, eenvoud, egoïsme, grootheid en kleinheid.

Maar behalve dat de Campagne in de Woestijn menselijke karaktereigenschappen blootlegde, heeft zij ook andere boekende kanten. Zo is er de bekoring van het speuren naar de waarheid, en ook is er de emotie, opgeroepen door de aanblik van twee mensen die slag leveren, een vorm van strijd die wellicht de volledigste menselijke activiteit is omdat het aanvoeren van een leger in een oorlog alle verstandelijke, lichamelijke en morele kracht van een man vergt.

Historisch beschouwd was de Campagne in de Woestijn de laatste daad van het Britse Imperium als grote, zelfstandige en verenigde mogendheid. De ironie wil dat deze strijd de zelfmoord van het oude Europa belicht: vandaag de dag immers zijn het Duitsers noch Italianen noch Britten die het Midden-Oosten beheersen, waar zij toch zo verbitterd om hebben gevochten. Verder toont de Campagne in de Woestijn ons duidelijk de 20-ste eeuwse karakters en bekwaamheden van Duitsland en Groot-Brittannië en vaagt hij eerder gevormde voorstellingen daarvan weg. Ook geven denkwijzen, organisatie- en strijdmethoden der tegenstanders reeds een aanwijzing voor hun industriële en commerciële methoden in de naoorlogse jaren.

Doch bovenal behoort de Campagne in de Woestijn van 1940-'43 tot de grote heldendrama's uit de geschiedenis. Zij laat ons zien hoe in een barre woestenij mannen van tien verschillende naties elkaar bekampten temidden van het mechanisch tumult van een vorm van oorlog, zoals de wereld nog niet had gezien en waarschijnlijk ook nimmer meer zal aanschouwen.

Corelli Barnett