Rubriek: Nederland
Bladzijden: 69
ISBN: 90 6100 385 7
Jaar: 1993
Nr. catalogus: TW-gn-05

Was het Bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 een terreurbombardement - een bombardement op burgers (noncombattanten) gericht - of een 'bedrijfsongeval'?
De auteur van 'IN HET RIJK VAN DE DEMONEN' zet allereerst uiteen, wat humanitair oorlogsrecht was ten tijde van het Bombardement. Vervolgens toetst hij het Bombardement daaraan. Zo'n toetsing was tot heden door geen van de voorafgaande auteurs over het Bombardement uitgevoerd. Aangetoond wordt dat het Bombardement van Rotterdam inderdaad een terreurbombardement is geweest.

De auteur, verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, verzorgt aldaar het keuzevak Oorlogs- en Vredesrecht.