Geen titelblad
Rubriek: Nederland
Uitgever: Het Wereldvenster, Amsterdam
Bladzijden: 260
Jaar: 1951
Nr. catalogus: TW-gn-10

Uit het Ten Geleide


(...)
De schrijver vertelt van belevenissen van hemzelf en anderen, die hij in de gevangenis heeft meegemaakt. Hij, als toeschouwer en spil tegelijk, laat als handelende personen optreden een aantal Nederlanders en Duitsers en niet te vergeten een aantal gevangen genomen illegale werkers, die tezamen het leven in de gevangenis hebben gemaakt tot wat het inderdaad is geweest. Ieder die de 'Weteringschans' tijdens de Duitse bezetting aan de binnenkant heeft gezien, hoort nog het geluid van de sleutels op het ijzer van de celdeur  en hij weet dat er een bureau was, dat er reinigers waren, dathem in tegenwoordigheid van enkele Duitsers en Hollanders zijn spullen zijn afgenomen, dat het geluid van de keukenlift de komst van eten aankondigde enz. Maar hij weet eigenlijk niet, hoe dit alles in zijn werk ging. Men zei hem nauwelijks iets en hij kwam er niet achter.

Welnu, dit boek schept een unieke gelegenheid om er wel achter te komen. Met alle fouten en gebreken, die aan een kroniek kleven - en vooral een kroniek, die voor een groot deel uit de herinnering van één man moest worden opgebouwd - heeft de schrijver hierin een uitzonderlijk stukje historie neergelegd, wat tegelijkertijd een stuk verzet en een stuk menselijk lief en leed is geweest.
(...)

Mr. A.H. van Namen, destijds voorzitter van de Landelijke Ereraad voor de Illegaliteit