Rubriek: Nederland
Uitgever: Europese Bibliotheek Zaltbommel
Bladzijden: 83
ISBN: 90 288 5130 5
Jaar: 1991
Nr. catalogus: TW-gn-13

Voorwoord

De strijd om de Stelling Kornwerderzand op de Afsluitdijk in mei 1940 spreekt bij velen sterk tot de verbeelding. Niet alleen omdat hier de vijand werd afgeslagen, maar ook omdat hij daarbij buitengewoon zware verliezen zou hebben geleden. Gekrenkte nationale trots, wraakgevoelens en haat jegens de bezetter maakten van het treffen een Duits bloedbad van ongekende omvang. Vooral tijdens de bezettingsjaren was dit balsem op de wonden van een wanhopig volk.

Al deze — overigens begrijpelijke — verhalen konden door het na de oorlog verrichte onderzoek tot meer juiste proporties worden teruggebracht. Vast staat echter, dat de Duitse aanval in een volledige mislukking eindigde en aanzienlijke verliezen aan personeel heeft gekost. Merkwaardig genoeg bestonden die bijna uitsluitend uit vele zwaar en licht gewonden. Deze gids beoogt een leidraad te zijn voor hen die de roemruchte Stelling Kornwerderzand persoonlijk willen bezoeken en aanschouwen. Om enige achtergronden te belichten wordt aangevangen met een korte historische inleiding over het ontstaan van de stelling en haar plaats binnen het Nederlandse verdedigingssysteem. Daarna zijn de inrichting en de bewapening geschetst naar de toestand in mei 1940, gevolgd door een overzicht van de voorafgaande gevechten in de noordelijke provincies en van de strijd op de Afsluitdijk in het bijzonder. Ten slotte is een handleiding opgenomen voor een bezoek aan de Stelling Kornwerderzand.

Het geheel is verduidelijkt met kaarten, foto's en bijlagen. Bijlage 1 geeft bijzonderheden over organisatie en sterkte van de hier opgetreden tegenstander. In verband met de vaak omstreden Duitse verliezen is hieraan in een volgende bijlage een afzonderlijke beschouwing gewijd, waarin de jongste gegevens zijn verwerkt. Een derde bijlage vermeldt bijzonderheden omtrent bereikbaarheid met openbaar vervoer of eigen auto, hotels en restaurants in de omgeving, VVV, de Stichting Kornwerderzand en haar Kazemattenmuseum, het Verzetsmuseum Friesland te Leeuwarden en een beknopte lijst van boeken die de Stelling Kornwerderzand of de strijd voor en op de Afsluitdijk tot onderwerp hebben.