Rubriek: Jodenvervolging
Uitgever: H.J. Paris, Amsterdam
Bladzijden: 258
Jaar: 1962
Nr. catalogus: TW-j-01

Uit de inleiding

Velen hebben over de concentratiekampen geschreven, maar slechts een gering aantal heeft gepoogd er een verklaring van te geven. Met name in Nederland zijn de wetenschappelijke publicaties, die zich hiermee bezighouden, dun gezaaid. Het schrijven van dit boek was voor mij een innerlijke noodzaak, mede daarom verheugt het mij dat het als proefschrift kan verschijnen. Ik heb het concentratiekamp aan den lijve ervaren en ik meen dat een ieder die door persoonlijke ervaringen hiertoe in staat is, zijn bijdrage tot de kennis van de Duitse concentratiekampen moet leveren.
Bij het schrijven stond mij niet het richten van een waarschuwing tot de mensheid voor ogen, ook niet het doen van wetenschappelijke ontdekkingen, maar wel om zoveel als in mijn vermogen ligt dat wat in de concentratiekampen geschiedde, te verklaren; hierbij hebben mijn eigen indrukken te Auschwitz opgedaan als regel het uitgangspunt gevormd, met het gevolg dat mijn beschouwingen vaak op dit kamp betrekking hebben.
Nadat ik een summiere indruk gegeven heb van wat een concentratiekamp was, waarbij ik niet naar volledigheid gestreefd heb, zal ik enige medische aspecten van deze kampen behandelen. Eerst daarna ga ik over tot mijn eigenlijke doel: het gedrag van de Haftlinge in de concentratiekampen psychologisch te verklaren en om een psychologisch  antwoord te geven op de vraag: waardoor waren de SS-ers tot het plegen van onmenselijkheden in staat? Voor deze verklaring vormt de psychoanalyse van Freud de basis.