Rubriek: Jodenvervolging
Uitgever: Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandse Uitgevers Maatschappij, Den Haag
Bladzijden: 280
Jaar: 1965
Nr. catalogus: TW-j-02

‘Die Mission’, zoals de oorspronkelijke titel luidt, beschrijft in romanvorm, hoe een Joodse hoogleraar in de medische wetenschappen wordt geprest om als vertegenwoordiger van de Joodse Geloofsgemeenschap in Oostenrijk deel te nemen aan de internationale vluchtelingenconferentie in Evian-les-Bains (1938). De naam van de hoofdpersoon, Heinrich von Benda, is gefingeerd, evenals zijn familieverhoudingen, maar de beschreven gebeurtenissen hebben werkelijk plaatsgevonden. De auteur heeft de professor persoonlijk gekend en zijn aantekeningen van de gesprekken die hij met hem heeft gevoerd vormen een belangrijke bron voor het verhaal, naast krantenartikelen uit die tijd en archiefstukken betreffende de conferentie. Doel van de missie was een grote som geld van de 32 deelnemende landen te bedingen voor de emigratie van een half miljoen Joden uit Duitsland en Oostenrijk: ‘250 dollar per Jood, 1000 dollar per gezin’. Deze ‘handel in Joden’ moest geheim blijven, niet alleen om publicitaire redenen, maar ook omdat de Duitse regering het beneden haar waardigheid vond om zich officieel tijdens de conferentie te laten vertegenwoordigen. Het verloop van de conferentie, die op niets is uitgelopen omdat de deelnemende landen geen vluchtelingen meer wensten op te nemen, is met grote nauwkeurigheid weergegeven. Citaten zijn overgenomen uit de verslagen van de conferentie en uit krantenartikelen, evenals de aangehaalde resoluties. De eisen en voorwaarden die de verschillende landen aan de immigratie stelden komen in alle bijzonderheden met de werkelijkheid overeen.