Rubriek: Jodendom en Christendom
Bladzijden: 135
ISBN: 90 242 0469 0
Jaar: 1983
Nr. catalogus: J-jchr-02

Een Joodse visie op de gebeurtenissen rond het proces tegen Jezus.

Onder redactie van prof. dr. David Flusser.

De opgravingen sinds 1968 (onder leiding van prof. Mazar) rond de Tempelberg in Jeruzalem hebben vele interessante details opgeleverd over straten, gebouwen en woningen in de Oude Stad. Daardoor kwam ook een beter zicht op de verhouding tussen Joden en Romeinen, op de tempeldienst en op het functioneren van de wet en het recht in de nieuwtestamentische tijd.

Deze zaken waren van grote invloed op de gang van de gebeurtenissen rond het proces tegen Jezus. Een aantal vooraanstaande geleerden in Jeruzalem heeft aan de hand van de nieuwste gegevens een grondige beschrijving van de toedracht van de opeenvolgende gebeurtenissen in die dramatische Paasweek in Jeruzalem. Meer dan 50 illustraties verduidelijken de tekst. Een boek met zeer veel nieuwe gegevens!

Dr. David Flusser is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Hebreewse Universiteit te Jeruzalem.

Trefwoorden: archeologie   jeruzalem