Rubriek: Jodendom en Christendom
Bladzijden: 360
Jaar: 1984
Nr. catalogus: J-jchr-04

Dit boek van de Joodse geleerde David Flusser gaat over Jezus en het Jodendom van zijn tijd. Vanuit de toenmalige Joodse geschriften laat Flusser een nieuw licht vallen op veelal overbekende teksten. De persoon van Jezus krijgt daardoor gestalte als een onafhankelijk en diepzinnig leraar temidden van zijn tijdgenoten.

De auteur besteedt voorts aandacht aan de Joodse oorsprong van het Christendom, dat als nieuwe godsdienst onder Jezus' volgelingen ontstond. Tenslotte belicht hij ook de verschillen tussen beide godsdiensten en de oorzaken van de scheiding. De artikelen waaruit het boek is samengesteld zijn in overleg met de auteur gekozen. Ze richten zich tot ieder die de noodzaak onderkent van een herbezinning op de bronnen van het Christendom.

David Flusser werd geboren in 1917 en is hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem. Zijn leeropdracht is het Jodendom in de periode van de Tweede Tempel en het vroege Christendom. Meer dan 200 publikaties verschenen van zijn hand, gericht op vakgeleerden maar ook op een zeer breed publiek. De betekenis van zijn werk werd door de staat Israël geëerd met de Prijs van Israël.