Rubriek: Jodendom en Christendom
Uitgever: Ten Have/ Baarn
Bladzijden: 219
ISBN: 90 259 4663 1
Jaar: 1996
Nr. catalogus: J-jchr-05

Het eerste deel van dit werk biedt een samenhangend beeld van de joodse beweging der 'eerste chassidim' (70 voor tot 20 na Chr.). Alle belangrijke bronnen uit de rabbijnse literatuur over deze 'vromen' worden in dit boek vertaald en uitgelegd, Een groot deel van deze teksten was reeds bekend, aar werd nooit eerder in onderlinge samenhang bestudeerd. Uit het onderzoek komt een totaalbeeld van de joodse vroomheidsbeweging naar voren.
Het tweede deel van het boek vergelijkt het verkregen resultaat met de Jezusfiguur zoals deze verschijnt in de vier evangeliën. De overeenkomsten tussen de 'eerste chassidim' en Jezus van Nazareth zijn verbluffend. Zowel Jezus als de eerste chassidim leggen de nadruk op het handelen - niet het leren - van de mens.
Het lijdt geen twijfel dat deze uitvoerige vergelijking nieuw licht werpt op het milieu waartoe Jezus behoorde.

Dr. Gerard F. Willems (1940) studeerde te Brussel en Jeruzalem en promoveerde in 1983 met een proefschrift over rabbi Tarfon (door de Romeinen vermoord in 135 na Chr.). De auteur is thans predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België en ondermeer actief op het gebied van de joods-christelijke betrekkingen.