Rubriek: Jodendom en Christendom
Uitgever: Kok Kampen
Bladzijden: 79
ISBN: 90 242 9421 5
Jaar: 1998
Nr. catalogus: J-jchr-01

In oktober 1997 werd in het Vaticaan een internationaal symposium gehouden over ‘de wortels van de anti-joodse houding in christelijke kringen’. In een opmerkelijke toespraak vatte Paus Johannes Paulus II de twee conclusies van het beraad samen: ten eerste dat de kerk als instituut niet verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van jodenhaat in christelijke kring; ten tweede dat de racistische vorm van jodenhaat (anti-semitisme) niets te maken heeft met de typisch christelijke vorm van jodenhaat (anti-judaïsme). Beide conclusies worden nader uitgewerkt in het Vaticaanse Shoah-document: Wij herinneren ons – een overdenking over de Shoah (maart 1998).

Volgens Hans Jansen, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de christelijke literatuur over jodendom en joden aan de Vrije Universiteit Brussel, staan beide conclusies haaks op de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de laatste vijftig jaar. De paus en de jodenvervolging geeft vertalingen van de toespraak van de paus en de tekst van het Shoah-document. Bovendien voorziet Jansen de twee genoemde conclusies van uitgebreid commentaar. Het commentaar op de eerste conclusie schreef hij in de vorm van een denkbeeldige reis die hij met de paus maakte.