Rubriek: Joodse Geschiedenis
Uitgever: La Rivière & Voorhoeve N.V. - Zwolle
Bladzijden: 512
ISBN: 90 6084 368 1
Nr. catalogus: J-jg-01

Bijna iedereen kent de oude geschiedenis van het Jodendom uit de Bijbel. En de moderne historie vinden we bijna dagelijks in onze krantekolommen terug.
Maar wat lag daartussen?
Het Joodse volk is vrijwel overal vervolgd. Behalve in Nederland, waar men Amsterdam wel het tweede Jeruzalem noemde, en in Spanje, toen daar de Arabieren heersten. Toch hebben de Joden een véél grotere bijdrage aan de Westeuropese cultuur geleverd dan vaak wordt vermoed. Werner Keller laat de bewogen geschiedenis van het joodse volk aan ons voorbijtrekken in dit rijk geïllustreerde boek.

Trefwoorden: jodendom   geschiedenis