Rubriek: Joodse Geschiedenis
Uitgever: BZZTôH
Bladzijden: 224
ISBN: 90 6291 608 2
Jaar: 1991
Nr. catalogus: J-jg-02

adviserend redacteur MARTIN GILBERT
vertaald uit het Engels door Mirjam Lunkeman

Deze geïllustreerde atlas van de Joodse beschaving geeft een uiterst volledig beeld van de joodse geschiedenis vanaf het oude Palestina tot aan de dag van vandaag.

Aan de hand van gedetailleerde kaarten wordt inzicht verschaft over de verstrooiing van het joodse volk over de wereld door de eeuwen heen. Met ondersteunende tekst en zorgvuldig geselecteerde tekeningen en foto's wordt de loop van de geschiedenis van het jodendom helder uiteengezet.

De atlas maakt de lezer op toegankelijke wijze vertrouwd met de joodse levenswijze. Elk aspect van het joodse leven passeert de revue, waarbij uiteraard de cruciale onderwerpen ruimschoots aan de orde komen:
De grote diaspora's, de bloei van de joodse cultuur in Europa, de pogroms en vervolgingen - van de verdrijving van de joden uit Spanje in 1492 tot en met Hitler-Duitsland — het opbloeiende zionisme in de 19e eeuw, het stichten van de staat Israël en het Arabisch-Israëlische conflict met de Israëlische inval in Libanon in 1982.

De geïllustreerde ATLAS VAN DE JOODSE BESCHAVING laat door middel van de kaarten eveneens zien, dat migratie — gedwongen of vrijwillig — een sleutelrol heeft vervuld in de joodse geschiedenis, en nog steeds een belangrijke rol speelt.
Boven alles toont de atlas hoe de joodse identiteit, verspreid over verschillende culturen, tradities en zelfs rassen, vanaf de vroegste geschiedenis tot nu toe heeft kunnen overleven.

Trefwoorden: jodendom   geschiedenis