Rubriek: Theologie
Uitgever: De Haan
Bladzijden: 235
Jaar: 1966
Nr. catalogus: J-th-05

Uit het woord vooraf:

Dit boek bespreekt de verschillende symbolen, die er liggen in de gebruiken en verbonden zijn met de viering der bijzondere dagen van het joodse volk. Het is geen inleiding in dat wat Jodendom is. Het is slechts een beschrijving van de gebruiken, waarin het Jodendom uiting geeft, zowel aan de religieuze expressie, waaraan de individu behoefte heeft, als ook aan de vervulling van een heilige opdracht, zoals die door het volk als geheel en door de enkeling in het bijzonder wordt gevoeld.

Een theoretische inleiding in dat, wat het Jodendom is, en wat het als relatie van de mens tot God en van de mensen in onderling verband wenst uit te drukken, zou veel omvangrijker moeten zijn.

Het is de bedoeling, dat dit boek geraadpleegd kan worden en gelezen zal worden door allen, die belang stellen in de gebruiken van het Jodendom en die, wanneer zij van deze gebruiken kennis nemen, ook willen weten wat de achtergrond van deze gebruiken is.