Rubriek: Theologie
Uitgever: Harper & Row, Publishers, New York, Evanston and London
Bladzijden: 437
Jaar: 1955
Nr. catalogus: J-th-06

In deze studie biedt de vermaarde rabbijn Abraham Joshua Heschel een diepgravend onderzoek naar het wezen van de joodse religie. Het is meer dan een beschrijving van de inhoud van het geloof, omdat hij ook de filosofische premissen en de consequenties ervan in het onderzoek betrekt. In de uitwerking van zijn zoektocht naar het wezen van God, de aard en de rol van de openbaring en het appèl dat ervan uitgaat en dat om een gelovig antwoord vraagt, geeft de auteur een boeiende interpretatie van teksten die aan het joodse geloof ten grondslag liggen.