Rubriek: Theologie
Uitgever: B. Folkertsma Stichting voor Talmudica
Bladzijden: 256
Jaar: 1983
Nr. catalogus: J-th-12

In de onduidelijkheid en verwarring die in deze tijd is ontstaan over de uitgangspunten met betrekking tot de bejegening van mensen in hulpverleningssituaties, is behoefte aan bezinning op de bronnen van ons mensbeeld. Tom De Bruin heeft daarom een aantal artikelen gebundeld, waarin antwoorden worden gezocht in de joodse traditie, omdat die gebaseerd is op de Joodse Bijbel, waarop ook het christendom en het humanisme teruggaan. Allereerst maakt de lezer in dit boek kennis met het mensbeeld in de joodse traditie, verwoord door Erich Fromm, Abraham Joshua Heschel, Emmanuel Levinas en Rachel Rosenzweig. daarna wordt de betekenis van dit mensbeeld voor psychotherapie en hulpverlening verkend door Viktor Frankl, Maurice Friedman en Martin Buber. De bundel besluit met een dialoog tussen Martin Buber en Carl Rogers, wiens opvattingen grote gelijkenis vertonen met die van Buber.