Rubriek: Theologie
Uitgever: Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
ISBN: 90 71727 04 1
Jaar: 1993
Nr. catalogus: J-th-13

Dit boek bevat de (langs fotomechanische weg vervaardigde) 28e druk van de Hebreeuwse tekst van de gebeden-tefilla voor het gehele jaar met Nederlandse gebruiksaanwijzing door G.I. Polak, geheel herzien door S. Poons,ingeleid door van D. Hausdorff, met de vertaling van Jitschak Dasberg.