Rubriek: Joods leven
Uitgever: Em. Querido's Uitgeverij B.V.
Bladzijden: 141
ISBN: 90 214 6570 1
Jaar: 1991
Nr. catalogus: JN-jl-10

Abel J. Herzberg (1893-1989), advocaat, zionist, beroemd redenaar, schrijver, en een van de wijste mensen van zijn generatie, noemde zichzelf vaak schertsend 'een ongelovige jood'. Dat nam niet weg dat hij groot belang hechtte aan de religie voor het joodse volk en voor zijn plaats in de wereld en in de geschiedenis.

Herzberg heeft zijn gedachten vaak, in opstellen, toespraken en kritieken, laten gaan over wat hijzelf 'het joodse erfgoed' noemde. Deze indrukwekkende teksten zijn door Huub Oosterhuis gebundeld.

Abel Herzberg in een gesprek met Huub Oosterhuis (1986): 'Ik wilde de joden in hun vernedering en bedreigdheid bwust maken van hun eigen geschiedenis en godsdienstige cultuur. Ik heb geprobeerd, tegen de ellende in, constructieve ideeën te formuleren. Laten zien wat het jodendom zelf heeft te bieden. [...]
Ik heb nooit iets geromantiseerd. Ik beschreef het erfgoed van doodgewone mensen. Iemand heeft tegen me gezegd: "U hebt het gelaat van het jodendom getoond." Dat is misschien wel waar.'

Trefwoorden: essay   joods