Rubriek: Joods leven
Bladzijden: 123
ISBN: 90 230 0630 5
Jaar: 1987
Nr. catalogus: JN-jl-01

Fotografie: JENNY E. WESLYTekst: Edward van Voolenjoods

Tijdens de tweede wereldoorlog werd de joodse gemeenschap in Nederland met haar eigen cultuur die zich in de voorgaande eeuwen had ontwikkeld, in één klap bijna geheel vernietigd. Na 1945 vormden de overlevenden in wezen een nieuwe joodse gemeenschap. Een gemeenschap die tussen de diversiteit aan culturen die zich inmiddels in Nederland heeft gevestigd een terughoudende plaats inneemt. Bovendien wordt in de publikaties van na de oorlog veelal het verleden belicht. Op haar speurtocht naar het wezen van de nieuwe joodse gemeenschap in Nederland ontdekte Jenny Wesly een verscheidenheid aan uitingsvormen van joods leven `vaarvan het bestaan niet algemeen bekend is. Ze toont ons onverwachte beelden: een ultra-orthodox schooltje, een meisje dat zich vermaakt op een disco-feest.
De inleidende teksten van Edward van Voolen geven een helder inzicht in de verschillende uitingsvormen van het joodse leven die door Jenny Wesly op zo bijzondere wijze werden vastgelegd.

H.J.W. Becht-Haarlem

Trefwoorden: kunst   fotoboek