Rubriek: Joods leven
Bladzijden: 496
ISBN: 90 73667 44 5
Jaar: 2001
Nr. catalogus: JN-jl-02

Uit het voorwoord:

(...) In april 1943 viel het doek voor alle joden in de provincie. De bitter weinigen die wel de oorlog overleefden, zagen zich na hun terugkomst in hun kehillot voor grote problemen gesteld. De voorgangers waren er in het algemeen niet meer, synagogen waren afgebroken, ontmanteld of voor andere doeleinden in gebruik. Voor sommige joodse gemeenten betekende dit het einde; in grotere plaatsen, zoals in Arnhem en Zutphen, bracht men met bovenmenselijke inspanning weer een bepaalde vorm van joods leven tot stand. (...)

Vaak letterlijk dag en nacht (we waren vierentwintig uur bereikbaar) hebben we getracht het joodse leven op gang te houden en te stimuleren. (...)

Zo maakte Hans Kooger de treurige balans op van ruim drie eeuwen van het opkomende en aflopende joodse leven in de Achterhoek en Liemers.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote inspanning en inleving in de materie. Als niet-jood was het geen eenvoudige opgave die hij zich gesteld heeft. De opkomst, bloei en vernietiging van joods leven in de oostelijke regio krijgt door deze studie een helderder beeld. Het boek is voor de lezer van nu en degenen die na ons komen van ontzaglijke grote waarde.

Meijer Groen
oud-voorzitter van het IPOR (Inter Provinciaal Opperrabbinaat), oud-lid van de Permanente Commissie tot Algemene Zaken van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap te Amsterdam en oud-voorzitter van de Joodse Gemeente Zutphen

Trefwoorden: geschiedenis   jodendom