Rubriek: Joods leven
Uitgever: W.D. Meinema B.V. Delft
Bladzijden: 120
ISBN: 90 211 3508 6
Jaar: 1986
Nr. catalogus: JN-jl-04

In het woord vooraf verklaren de samenstellers van dit boek, dat zij geen kitsj wilden leveren, maar inzicht in de huidige situatie van joden in Nederland. Zij doen dit op grond van een serie gesprekken die Yko van der Goot voor de NCRV-radio maakte, aangevuld met enige andere bijdragen, die betrekking hebben. op zeven actuele aspecten, die in dit boek aan de orde komen. Dat zijn: joodse identiteit; de positie van vrouwen; de positie van homoseksuelen; de relatie tot de Staat Israël; Tora en geloof; joodse kunst in Nederland; proselitisme. Samen met de inleiding van rabbijn Van Voolen geven de bijdragen in dit boek een goed beeld van enkele belangrijke thema's in het hedendaagse Nederlandse jodendom, waarbij ook aan de interne discussie aandacht wordt gegeven. Met nadruk gaat het om de situatie van nu; over de geschiedenis tot 1945 zijn in Nederland al veel boeken gepubliceerd, maar aan het heden wordt veelal zwijgend voorbijgegaan. Dit boek wil deze lacune enigszins proberen op te vullen.

Drs Y. H. van der Goot (1947) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nu is hij plaatsvervangend hoofd van de programma-afdeling Godsdienst en Samenleving bij de NCRV-radio en onder meer eindredacteur van de theologische etherleergang Rondom het Woord.

Dr K. A. D. Smelik (1950) studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam en Semitische Talen in Leiden. Hij is thans werkzaam als universitair docent Oude Testament aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer 'Saul, 'Hagar en Sara', 'Bibliografische Verkenning Jodendom' en 'Behouden Schrift'. Hij schrijft ook regelmatig in Trouw.

ISBN 90 211 3508 6

Trefwoorden: joods