Rubriek: Joods leven
Uitgever: Kok Kampen
Bladzijden: 183
ISBN: 90 242 6644 0
Jaar: 1992
Nr. catalogus: JN-jl-05

Bewust-joodse Nederlandse vrouwen

Deze bundel bevat beknopte levensbeschrijvingen van veertien joodse Nederlandse vrouwen.Zij waren (of zijn nog), elk op eigen wijze, actief betrokken bij de joodse gemeenschap, hetzij vóór, hetzij ook na de Tweede Wereldoorlog, en werden geboren tussen 1883 en 1913.

De meesten van haar zijn intussen overleden. In een aantal gevallen kwam het biografisch materiaal tot stand op basis van interviews die de samenstelster met enkele vrouwen voerde. Voor de completering van het tijdsbeeld werd ook een aanhangsel opgenomen met korte overzichten van voor- en na-oorlogse joodse vrouwenorganisaties en vrouwenbladen in Nederland. Daarmee wordt een belangrijk stuk historie van de joodse gemeenschap in Nederland vastgelegd.

De auteur van de bundel, dr. Henriëtte Boas, werd geboren in Amsterdam. Zij studeerde er o.a. klassieke talen en promoveerde op dat gebied. Zij was o.a. werkzaam als lerares klassieke talen en is tevens al jarenlang correspondente voor Nederland voor joodse buitenlandse bladen en andere publicaties. Zij schreef onder meer de bundel Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam (1987).