Rubriek: Plaatselijke Geschiedenis
Uitgever: Uitgeverij C, de Vries/Brouwers, Antwerpen
Bladzijden: 128
ISBN: 90 6174 482 2
Jaar: 1985
Nr. catalogus: JN-pg-01

'en er was nog over'
Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge Amsterdam (Joodse Gemeente) verschijnt dit unieke foto-album, waarin tal van nooit-eerder gepubliceerde foto's van het Joods Historisch Museum, de Bibliotheca Rosenthaliana, het Gemeente-archief van Amsterdam en uit particuliere verzamelingen, een plaats hebben gekregen.
Ook zijn er foto's met afbeeldingen van joodse kunstvoorwerpen, die zowel in het verleden als het heden in gebruik zijn (geweest).

Door de samensteller van het boek, drs. Joël Cahen, conservator van het Joods Historisch Museum, is een inleiding bij het boek geschreven, waarbij aandacht is geschonken aan de navolgende onderwerpen:
• Rabbijnen en Opperrabbijnen in Amsterdam
• Synagogen en Chewresjoeltjes
• Het dagelijks leven in een stad als Amsterdam
• Onderwijs
• Sociale zorg

Het boek beoogt in 128 pagina's een beeld te geven van het joodse Amsterdam in de periode 1900 tot 1985, zonder dat daarbij al te diep wordt ingegaan op feiten en gebeurtenissen, die in de achterliggende jaren en/of door anderen ter gelegenheid van dit jubileum, zijn belicht. Vanuit een fotografische blik wordt de kijker/lezer als het ware vanzelf meegevoerd door de unieke joodse stad Amsterdam, waarbij het heden een belangrijke plaats is toegekend.

Een boek dat iedereen die het zal bezitten, zal ontroeren en zal bezighouden. Een foto-album, dat grote indruk zal nalaten, vanwege de zeer bijzondere keuze uit meer dan honderd afbeeldingen

Uitgeverij C. de Vries/Brouwers, Antwerpen
in samenwerking met de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge Amsterdam en het Joods Historisch Museum te Amsterdam