Rubriek: Plaatselijke Geschiedenis
Uitgever: De Walburg Pers, Zutphen
Bladzijden: 80
ISBN: 90 6011 353 5
Jaar: 1977
Nr. catalogus: JN-pg-05

WOORD VOORAF

De geschiedenis van de "Kehilla" joodse gemeente Zutphen is ontroerend als die van bijna iedere joodse gemeente in Nederland.
De heer Laansma heeft zich als niet-jood geen gemakkelijke opdracht gesteld om deze geschiedenis te beschrijven.
Zutphen behoort tot die steden waar al in de middeleeuwen joden vertoefden: ook toen al door tal van moeilijkheden geteisterd, maar desondanks als gemeenschap veerkrachtig gebleven en bereid om het jodendom te behouden en door te geven aan volgende generaties, totdat in mei 1940 het Duitse schrikbewind zich schuldig maakte aan de grootste massamoord, ooit in de geschiedenis van het mensdom plaats gevonden.
De lijst van de enkele tientallen die de catastrofe overleefden, is sneller geschreven, dan van de honderden die werden vermoord.
De bewogenheid en intentie van de auteur waarmee hij dit boek geschreven heeft hebben het mede tot een monument gemaakt. Veel stadgenoten, vooral ouderen, zullen bekende namen en feiten tegenkomen.
Jongeren moge het tot lering strekken, wat een kleine groep met idealen kan bereiken, maar ook waartoe dictatuur kan leiden.
Een interessant boek voor hen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de Nederlandse joden en de historie van Zutphen. Moge de schrijver de voldoening hebben, dat het werk in vele handen komt, hij heeft het verdiend.
De talrijken, die er niet meer zijn, en zo toch bij ons blijven, worden erdoor geëerd.

M. Groen
Voorzitter Nederlands-Israëlitische gemeente Zutphen