Rubriek: Plaatselijke Geschiedenis
Bladzijden: 64
ISBN: 90 71809 35 8
Jaar: 1995
Nr. catalogus: JN-pg-08

VOORWOORD

Sinds 29 november 1981 is de synagoge in Groningen weer echt synagoge. Het uit 1906 daterend gebouw in de Folkingestraat, fraai gerestaureerd, werd op die dag opnieuw ingewijd en door de Joodse Gemeente in gebruik genomen als sjoel. De Torarollen werden in de Ark gezet en de lamp, symbool van de altijd brandende kandelaar in de tempel van Jeruzalem, werd ontstoken. Sjabbat en feestdagen worden vanaf die datum weer in deze synagoge gevierd.

Er is een unieke `constructie' ontstaan om deze sjoel na een periode van ernstig verval te behouden en te onderhouden. Velen hebben beseft dat de bittere geschiedenis van de 20ste eeuw tot het bijna verdwijnen van deze sjoel heeft geleid. Na de redding van het gebouw, net op tijd, kreeg het beheer een unieke vorm. Het Gemeentebestuur van Groningen kocht het gebouw aan en de restauratie kon plaatsvinden in de periode 19781981 dankzij financiële ondersteuning van Rijk en Provincie. Gemeente en Provincie samen stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar om het gebouw te onderhouden, elk de helft van het bedrag. Aan de Stichting Folkingestraat Synagoge werd het beheer toevertrouwd. De Joodse Gemeente verklaarde zich bereid de sjoel te huren en te gebruiken. Dit is de gang van zaken sinds 1981, alweer 15 jaar.

In 1994 werd het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge verblijd met de toekenning van de jaarlijkse Cultuurprijs van de Stad Groningen. Behalve een plastiek van de hand van Siebe Hansma, op 19 februari 1994 in aanwezigheid van burgemeester H. Ouwerkerk door wethouder K. Swaak uitgereikt, was aan de prijs een geldbedrag verbonden dat geheel besteed is aan dit boek. Het boek wil de geschiedenis vastleggen van de joodse gemeenschap in Groningen, aankoop en restauratie van de synagoge, het weer in gebruik nemen als sjoel en als plaats van culturele activiteiten.
Het bestuur draagt dit boek op aan Manuel Menco, in leven voorzitter van de Joodse Gemeente Groningen en vice-voorzitter van het Stichtingsbestuur. Zijn betekenis voor synagoge, Joodse Gemeente en Stichting was enorm en zijn heengaan in 1994 was een groot verlies. Wij gedenken en eren hem.

30 april 1995
Herman A. Verbeek