Rubriek: Land
Uitgever: Boekencentrum
Bladzijden: 189
ISBN: 90 239 0434 6
Jaar: 1988
Nr. catalogus: I-l-01

Doel van dit boek is een genuanceerd beeld te geven van het Israël van de tweede helft van de 20e eeuw, en met name van de rol die de jonge staat speelt in de complexe wereld van het Midden-Oosten. En omdat Israël niet los gezien kan worden van zijn verleden, wordt ook daaraan aandacht besteed. Zo worden bijbelse en historische lijnen getrokken van het verleden naar het heden en doorgestippeld naar de toekomst. De auteur die veel reizen naar Israël en de Arabische landen heeft gemaakt, heeft zijn boek mede gebaseerd op ontmoetingen met vrienden die daar wonen. De beschrijving van zijn ervaringen wordt gevolgd door enkele interviews, met zionisten én met Palestijnen.