Rubriek: Biografie
Bladzijden: 322
Nr. catalogus: I-b-01

BEN-GURION
Het levensverhaal van een buitengewoon man

Ben-Gurion (wat wil zeggen 'Zoon van de Jonge Leeuw') is een apocalyptische figuur, een gezondene, een profeet in een gewoon pak, de grote voorvechter van het Zionisme.

Men mag met zekerheid zeggen dat hij een van de tien uitzonderlijkste mannen van dit tijdsgewricht is. Zijn belangstelling is veelzijdiger, zijn vele karaktertrekken zijn markanter en van zijn persoonlijkheid gaat een betoverender invloed uit dan van menige andere speler op het wereldtoneel. Hij is een zeer humaan mens, in hoge mate geliefd bij zijn volk — met millioenen bewonderaars.

Deze gelukkig getrouwde man — er is niemand die hij meer vereert en voor wie hij grotere bewondering koestert dan zijn vrouw Paula — onderhoudt verder slechts met zeer weinigen nauwe persoonlijke vriendschapsbanden. Zijn gang langs het vaak donkere levenspad is dan ook eenzaam. Van zijn prille jeugd af gedreven door een schoon en verheven ideaal — een zelfstandige Joodse Staat — heeft Ben-Gurion dit ideaal veel eerder werkelijkheid zien worden dan hij ooit heeft durven hopen.

Het is daarom niet verwonderlijk dat het verhaal van zijn leven een ander, een volledig ander is dan dat van talloze figuren aan wie biografieën werden en worden gewijd en dat zijn persoon meer pennen in    beroering heeft gebracht dan de meeste koningen, prinsen en staatshoofden.