Rubriek: Staat
Bladzijden: 96
Jaar: 1998
Nr. catalogus: I-s-04

Een uitgave van het Nieuw Israelitisch Weekblad, in opdracht van de Stichting Israel 50 jaar.

In 51 artikelen, één voor ieder jaar van 1948 tot en met 1998, wordt een schets gegeven van de wording van Israel, steeds vanuit een persoonlijk perspectief. Hieronder volgt de inleiding van Tamarah Benima, in 1998 hoofdredacteur van het NIW:

Inleiding

Boek van herkenning

Tamarah Benima
Hoofdredacteur Nieuw Israelietisch Weekblad

Hoe moet een jubileumboek over vijftig jaar Israel eruit zien? Moet alles er in staan? Moet iedereen de. eer krijgen die hem of haar toekomt? Kan alles, kan iedereen er in staan?
De samenstellers van `'Israel 50 Jaar`. hebben er niet naar gestreefd. Dit boek, gemaakt dooi het Nieuw Israelietisch Weekblad in o. pdracht van de Stichting Israel 50 Jaar, is geen uitputtend overzicht. van lsraels geschiedenis en ontwikkeling geworden. Niet iedereen die zich heeft ingezet voor Israel komt aan het woord of ter sprake. Het is ook geen politiek correct boek: de Arabische en Palestijnse visie wordt niet uiteengezet.

Wat voor boek is het wel? Het is een boek met doorkijkjes: vijftig manieren waarop Israel het leven van joden in Nederland — Nederlanders en Israeli's — en van Nederlandse joden in Israel heeft beïnvloed. Hoe hebben de grote gebeurtenissen ingewerkt? En de 'kleine dingen'? Immers Israel is meer dan oorlog en vrede, politieke hoop en .politieke desillusie, angst voor terreur en ergernis over. gemiste kansen.. Dus ook: een kind dat de naam krijgt van een Israelische premier. Feestliedjes die worden getoonzet op Israelische. melodieën. Een .bar mitswa die zonder Israel anders zou zijn verlopen. Wat. we .willen teweeg brengen is de reactie: 'Oh ja, dat is er ook nog.' Kortom, dit is een boek van herinnering en herkenning.

Weg van de waan van de dag vragen we aandacht voor wat gemakkelijk vergeten wordt of niet meer wordt opgemerkt omdat het te vanzelfsprekend is geworden. Dat wij met Israel verbonden zijn, ligt op ieders lippen. Hoe wij met Israel verbonden zijn, daarover gaat dit boek.

Trefwoorden: israel