Rubriek: Staat
Uitgever: H.J.W. Becht - Amsterdam
Bladzijden: 190
ISBN: 90 230 0764 6
Jaar: 1992
Nr. catalogus: I-s-05

Een boek over Israëls politieke positie kan niet anders dan een momentopname zijn. De gebeurtenissen in en rond did land volgen elkaar o snel op dat wat vandaag de politiek overheerst, morgen achterhaald kan zijn. Tussen de eeerste uitnodiging aan de auteurs, in de zomer van 1991, en het verschijnen van het boek meer dan een jaar later hebben zich ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan.

Onder de stromm van de gebeurtenissen voltrekt zich de echte historische ontwikkeling. En wat dat betreft staat het Midden-Oostenconflict nog steeds in  het teken van de 'window of opportunity', zoals James Baker de situatie na de Golfoorlog kwalificeerde. Daarmee hangt de titel van dit boek samen. Israël in vredesnaam is geen uitroep, maar geeft het gesternte weer waaronder Israël vaart.

Om de complexiteit van de situatie toegankelijk te maken is een aantal journalisten, schrijvers, een politicus en een diplomaat - bepaald niet de eersten de besten - gevraagd een bijdrage te leveren. Hun stilistisch vermogen en deskundigheid stellen hen in staat die onmogelijke combinatie van een momentopname en de historische ontwikkeling te laten zien, zonder dat hun uiteenzetting academisch wordt. De lezer wordt ook geconfronteerd met de persoonlijke betrokkenheid van alle auteurs. Hun visies zijn niet vrijblijvend, maar vormen authentieke bijdragen aan het politieke debat dat in Israël wordt gevoerd. Dit boek wil daar een afspiegeling van zijn.

Trefwoorden: israel   staat